O NAMA


RED BALL AGENCY d.o.o je sportska agencija sa mogućnostima u svim aspektima fudbalskih pravaca. Naš prioritet je pružanje najboljeg servisa kada je reč o savetovanju naših klijenata a sve u svrhu postavljanja njihovih interesa i stavljanja dobrobiti u prvi plan.


RED BALL AGENCY je skoncentrisan na balkanaske zemlje sa tendencijom proširenja na svetsko tržište. Saradjujemo sa igračima, trenerima i fudbalskim klubovima kao i sa svim ostalim učesnicima na fudbalskom tržištu.


Ključ uspeha RED BALL AGENCY je kvalifikovan upravljački tim sačinjen od vrhunskih poznavaoca kako fudbala tako i fudbalskog tržišta.
Najnoviji Igrači

Novosti